Alışveriş Listesi Sorunu

Oyunlar ve oyun geliştirmeyle ilgili Türkçe topluluklarda ve diğer internet köşelerinde çoklukla rastlanan bir tartışma konusu var: Türkiye’den neden hiç X çıkmıyor? X yerine çoğunlukla MMO konsa da, bu cümlenin bir oyunu niteleyebilecek her türlü sıfatla en az bir kere kurulmuş olduğunu varsayabilirsiniz. Fakat bu soru, hiçbir zaman iç rahatlatıcı ve nihai bir cevaba yol vermemekle birlikte, verse bile hiç kimse için hiçbir işe yaramayacağı kesin bir soru. Bu soru, yanlış bir soru. Doğru olan ise Türkiye’de olmayanları değil, olabilecekleri tartıştıran bir soru:

Türkiye’den ne çıkar?

Devamını okuyun

Bir Elamet Geldi

Türkiye’de oyun geliştirmek gerçekten ikircikli bir iş. Kimse tam olarak ne yaptığını anlamaz, anlasa ciddiye almaz, ciddiye alsa insan yerine koymaz. Bunun üstüne bir de ülke çapında bilgi ve fikir konusunda korumacı bir bencilliğin genelgeçer iş kültürü olarak kabul edilmesi eklenince, şu sevgili diyarlarda oyun yapmaya çalışmanın toplam ikircik seviyesi gökdelenleri aşıyor haliyle.

Tabii bu çok doğal bir durum aslında. Emeğinin karşılığını doğru düzgün almanın şansa kaldığı ve geleceğin sürekli bir belirsizlikle kaplı olduğu yerde, kimse elindeki en minik avantajı bile kaybetmek istemez. Böyle bir ortamda tecrübelerini anlatmak, bilgilerini aktarmak, fikirlerini ortalığa yaymak, ancak ve ancak bir zaaf yaratabilir – dolayısıyla çoğu zaman en samimi insanların bile içinden gelmez paylaşmak. O korku, o çekingenlik, çoğumuzun içinde derinlerde bekler hep, sebebini bilmesek bile.

Teşekkürler Türkiye \o/

Devamını okuyun